pasec uvodV roce 1980 byla dokončena 1. stavba Pálavských jezer - Mušovská vodní nádrž - na jejímž nábřeží, při východním okraji obce Pasohlávky, založila skupina břeclavských vodáků jachetní středisko TJ Dyje. Jednalo se o využití naprosto zdevastovaného území bývalých vinných sklípků s neodklizenými pozůstatky staveništního zařízení vodního díla. Postupně byl vyčištěn a zhruba upraven terén, vybudováno oplocení, vodovodní a elektrická přípojka, septik,a celkově zázemí pro provozování jachtingu na této vodní ploše.
Po vybudování poslední ze tří nádrží - Novomlýnské - se část členů přesunula na nové středisko pod Pavlovem a došlo k rozdělení TJ na dva samostatném subjekty - občanská sdružení - a to Yacht club Dyje Břeclav a Yachtclub Pasohlávky. Společný majetek byl rozdělen v roce 1992 delimitací s tím,že YCP zůstane na původním místě.
Yachtclub Pasohlávky vznikl dne 6.2.1992, kdy byla výroční schůzí, konanou v Kulturním domě v Břeclavi, ukončena činnost TJ Vodní sporty Dyje a rozdělena do dvou nástupnických organizací. Obě organizace byly téhož dne a na tomtéž místě stvrzeny zakládacími valnými hromadami.

O nás

YACHTCLUB PASOHLÁVKY

Hlavní náplní našeho klubu je provozování vodních sportů a to především jachtingu a windsurfingu. V neposlední řadě nabízíme možnost ubytování pro návštěvníky kraje pod Pálavou.

 

Kontakt

Ubytování, karavany, lodní sporty:
+420 733 165 134
 spravce@yachtclub-pasohlavky.cz

Jachting, windsurfing:
info@yachtclub-pasohlavky.cz

Fotogalerie

galerie uvod